Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site Stiri si Reportaje Alba

Intra in direct cu moderatorul

Trimite mesaje online

blajfm@yahoo.com

Sondaj RadioBlaj.ro
Cat de des asculti Radio Blaj?
zilnic
saptaminal
lunar
mai rar

A murit profesorul Augustin Urian, cetățean de onoare al Blajului

Profesorul și publicistul Augustin Urian, cetățean de onoare al municipiului Blaj, a încetat din viață, duminică, la vârsta de 94 de ani. Informația ne-a fost comunicată de nepotul acestuia, Ciprian Stoian, care îi roagă pe cei care l-au cunoscut pe Augustin Urian să îl comemoreze cu importanța cuvenită acordată celui care a fost un om de înaltă cultură, în condițiile în care ceremonia de înmormântare va fi extrem de restrânsă, dată fiind situația din țară. Dumnezeu să-l ierte și să-l odihnească în pace!

Profesorul Augustin Urian s-a născut în satul Crăciunelu de Sus, comuna Cetatea de Baltă, la 1 decembrie 1925, fiind al cincilea copil, din cei şase, al părinţilor Augustin şi Maria, ţărani. Primele clase primare le-a urmat în sat, după care a învățat la Liceul Comercial Greco-Catolic la Blaj. După liceu a urmat „Academia de înalte studii comerciale şi industriale”, la Cluj şi la Braşov. În cadrul academiei a urmat Seminarul pedagogic de doi ani, pentru a deveni profesor. Examenul de licenţă l-a dat la Bucureşti, la Academia de înalte studii comerciale şi industriale, întrucât, în urma Reformei învăţământului din 1948, Academia de la Braşov s-a desfiinţat, studenţii fiind repartizaţi la Bucureşti şi Iaşi.

În vara anului 1949, în baza reuşitei la concursul pentru ocuparea postului de profesor, a fost încadrat de Ministerul Învăţământului la Liceul Comercial de fete din Blaj. În învăţământ a luat o serie de gradaţii şi medalii pentru merite deosebite: profesor fruntaş, profesor emerit, încununat cu cea mai înaltă gradaţie de merit. După mai multe peripluri din cauza vicisitudinilor inerente în acele timpuri, și din cauza situaţiei sociale a soţiei (părinţii acesteia fiind consideraţi chiaburi), a fost numit director la Şcoala generală de opt clase de pe lângă Casa de Copii „I. C. Frimu” Blaj, apoi transferat ca director la Şcoala de Meserii, organizată de Ministerul Învăţământului până în anul 1964. În această perioadă a urmat şi Facultatea de Matematică-Fizică, în cadrul Institutului Pedagogic din Cluj-Napoca.

Din 1964, prin ordinul ministrului, a trecut profesor la Liceul „Iacob Mureşianu” Blaj, la catedra matematică-fizică, clasele V-VIII, socialism ştiinţific (Economie Politică şi Filozofie), la clasele IX – XII, precum şi la Liceul Pedagogic „Gheorghe Şincai”, unde a predat economie Politică şi Filozofie la clasele IX – XII. În perioada învăţământului liceal s-au introdus gradele didactice pentru învăţători şi profesori. A fost primul profesor din Blaj care a obţinut gradul II, pe regiunea Braşov, fiind numit „metodist” pentru ştiinţele socio-umane din zonele Sibiu, Mediaş, Blaj.

În 1970 a dat gradul I în învăţământ la Cluj, pe care l-a reuşit cu tema: „Metode şi procedee de predare şi evaluare a cunoştinţelor economice la elevi, formarea gândirii economice”, lucrare publicată împreună cu prof. univ. dr. Aurel Negucioiu, rectorul Universităţii din Cluj. Tot cu această ocazie a mai primit gradaţie de merit din partea Ministerului Învăţământului. Pentru prima dată, profesorul Augustin Urian a introdus „grila” privind evaluarea cunoştinţelor, apreciată şi omologată de Ministerul Învăţământului, ca metodă de verificare a cunoştinţelor elevilor din liceu.

A publicat în presa vremii: „Drum Nou” la Braşov, „Tribuna” la Sibiu, „Tribuna Şcolii”, „Revista de Filozofie”, „Unirea” la Alba Iulia, etc., multe articole cu specific de predare şi evaluare a cunoştinţelor în învăţământ. A publicat o serie de articole privind învăţământul în colaborare cu prof. Aurel Negucioiu. A publicat articole privind gândirea economică a unor dascăli blăjeni: Gheorghe Şincai, Ştefan Pop, Ion Micu Moldovan, Damian Lazăr etc.

A mai publicat: „Dezvoltarea economică şi socială a judeţului Târnava Mică”, „Blajul, în trecut, în prezent şi-n viitor”, „Istoricul învăţământului blăjean de la 1754 la 1948”, articole în presă şi reviste locale şcolare. La vârsta de 85 de ani a scris şi a publicat „Monografia satului Crăciunelu de Sus”, ediţia I - 2010 şi ediţia a II-a - 2011. La majoritatea Serbărilor Blajului (3-15 mai), a publicat articole cu trecutul istoric al Blajului, aspecte economice ale timpului respectiv. A scris despre cele 24 de busturi de pe Câmpia Libertăţii şi despre Monumentul închinat Unirii celor trei ţări: Moldova, Ţara Românească şi Transilvania.

Ca o apreciere a multor activităţi desfăşurate, a primit o serie de brevete cu ocazia unor sărbători pentru merite deosebite din partea Consiliului de Stat al ţării. Printre titluri, şi cel de „profesor evidenţiat cu medalie“. Ca o încununare a activităţii deosebite, a primit titlul de „Cetăţean de Onoare” al municipiului Blaj (2009) şi al comunei Cetatea de Baltă (2011). Din partea ASTREI Blăjene a primit „Diploma de excelenţă” pentru întreaga activitate desfăşurată în şcolile Blajului şi pentru promovarea valorilor satului Crăciunelu de Sus. Din partea Ministerului Învăţământului a primit „Diplomă de Excelenţă” (2013), datorită „încadrării în baremul de apreciere şi evaluare impus de ministrul Învăţământului”.

Repere biografice: www.blajinfo.ro

30.03.2020.