Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site Stiri si Reportaje Alba

Intra in direct cu moderatorul

Trimite mesaje online

blajfm@yahoo.com

Sondaj RadioBlaj.ro
Cat de des asculti Radio Blaj?
zilnic
saptaminal
lunar
mai rar

Blaj: Școlile din Ciufud și Veza vor fi modernizate - investiție de peste 6 milioane lei

Școlile Gimnaziale „Ioan Micu Moldovan” din Ciufud și „Petru Pavel Aron” din Veza vor intra într-un amplu proces de modernizare, în cadrul unui proiect european de peste 6,2 milioane de lei, cu 98% finanțare nerambursabilă. La școala gimnazială din Ciufud se vor realiza inclusiv lucrări de extindere cu încă un etaj a construcției, iar clădirea va fi complet modernizată la cele mai înalte standarde, în timp ce la școala din Veza vor fi realizate ample lucrări de modernizare, care vizează ridicarea performanțelor funcționale ale clădirii. Contractul de finanțare a fost semnat vineri, la Alba Iulia, de primarul municipiului Blaj, Gheorghe Valentin Rotar și de Dan Popa, director Direcția Organism Intermediar pentru POR din cadrul ADR Centru.

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității educației, atractivității și a gradului de participare la procesul educational pentru 452 de elevi, plus 59 elevi cu cerințe educaționale speciale. Proiectul va realizat din fondurile REGIO, prin Programul Operațional Regional 2014-2020, iar data limită de finalizare este 30 noiembrie 2021. Valoarea totală este de 6.246.548,10 lei, din care suma nerambursabilă reprezintă aproape 1,3 milioane euro (6.051.645,12 lei), respectiv 98% din suma cheltuielilor eligibile prin proiect.

Această investiție se alătură celorlalte trei mari proiecte inițiate în ultimul an de administrația blăjeană împreună cu ADR Centru: înființarea Parculului Veza, extinderea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal și modernizarea creșei de pe Eroilor, în valoare totală de peste cinci milioane de euro. În precedentul program REGIO, administrația blăjeană a accesat fonduri în valoare de peste zece milioane lei, pentru reabilitarea străzilor din municipiu. .

Nicu Goga

27.09.2019.

Comunicat ADR Centru: Fondurile Regio vor ofero o nouă șansă la educație pentru mai mult de 450 copii din comunitatea defavorizată

În maximum doi ani familiile care au copii școlari ce frecventează cursurile Școlii Gimnaziale „Simion Bărnuțiu” vor avea bucuria să știe că micuții vor beneficia de o educație de calitate, datorită investițiilor din fonduri europene realizate de edili la structurile școlare „Petru Pavel Aaron” și „Ion Micu Moldovan” din cadrul acestei unități educaționale. Investițiile vor fi realizate în urma semnării de către domnul Gheorghe Rotar, primarul municipiului Blaj, a contractului de finanțare în valoare totală de circa 6,25 milioane lei, cu denumirea ”Extindere, reabilitare și dotare Școala Gimnazială Simion Bărnuțiu, structura I.M. Moldovan și structura P.P. Aaron”. Fondurile europene nerambursabile coordonate de ADR Centru vor duce astfel la îmbunătățirea condițiilor de îngrijire și pregătire a copiilor.

„Investițiile totale derulate de noi în această perioadă depășesc, iată, suma de cinci milioane de euro, după ce, în urmă cu câțiva ani am investit peste 10 milioane lei, prin precedentul program REGIO, pentru reabilitarea străzilor. Suntem aproape de cetățenii municipiului Blaj și dorim să răspundem actualelor cerințe socio-economice, care reprezintă, de fapt, chiar obiectivele pe care ni le-am asumat în proiectele noastre de dezvoltare. Acum am pregătit investițiile la Parcul Veza, precum și pentru extinderea și dotarea Ambulatoriului Spitalului Municipal, pe lângă modernizarea creșei de pe Eroilor. Astfel, cetățenii vor vedea că folosim fondurile europene pentru investiții în domeniul social și pentru utilizarea eficientă a energiei, iar toate acestea ar trebui să ducă la creșterea calității vieții tuturor blăjenilor, indiferent pe cel mal al Târnavelor s-ar afla”, a declarat domnul Gheorghe Rotar, primarul municipiului Blaj.

Municipiul Blaj beneficiază din nou de posibilitatea de a-și moderniza și extinde infrastructura de educație, inclusiv prin achiziționarea de dotări, după ce tot în acest an a fost semnat și contractul de finanțare pentru extinderea și modernizarea creșei de pe str. Eroilor. Și de această dată, fondurile sunt alocate prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 10 - Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții: 10.1 – Investiții în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare.

Deoarece grupul țintă direct este format cu predilecție din elevi care aparțin categoriilor defavorizate, investițiile vor duce la schimbarea literalmente ”din temelii” a celor două școli generale care sunt incluse în cadrul unității educaționale ”Simion Bărnuțiu”. La școala ”I.M. Moldovan” din fosta localitatea suburbană Izvoarele, actualmente cartier al municipiului Blaj pe dreapta râului Târnava Mare se vor realiza inclusiv lucrări de extindere, cu încă un etaj a construcției de pe str. Păcii, în timp ce la școala ”P.P. Aaron” de pe str. Gheorghe Lazăr se urmărește, în principal, modernizarea și ridicarea performanțelor funcționale ale clădirii.

„O infrastructură educațională superioară și accesibilă pentru toate generațiile de elevi este lucrul care va contribui pe termen lung la dezvoltarea activității economice, a productivității și mobilității forței de muncă, facilitând creșterea nivelului de trai și a calității vieții. Administrația locală din Blaj are în derulare și alte proiecte importante pentru comunitate. Toate investițiile realizate cu fonduri nerambursabile în domeniul social vor convinge populația că se folosesc bani europeni pentru dezvoltarea comunității. Prin Axa Prioritară 10 susținem multe investiții de acest gen, la grădinițe și scoli, la licee profesionale și universități. Cumulat, avem peste 60 de inițiative implementate de administrația publică locală din regiune, sub coordonarea noastră, pentru investiții directe în educație și pentru reabilitarea energetică a clădirilor din sistemul educațional”, a declarat domnul Dan Popa, director Direcția Organism Intermediar pentru POR din cadrul ADR Centru.

INDICATORI TEHNICI AI PROIECTULUI

Obiectivul general al proiectului/Scopul proiectului

Obiectivul general al proiectului constă în creșterea calității educației, atractivității și a gradului de participare la procesul educational pentru 452 de elevi, și 59 elevi cu cerințe educaționale speciale din Municipiul Blaj prin extinderea, reabilitarea, modernizarea și dotarea structurilor Școala Gimnaziala ,,Petru Pavel Aaron" și Școala Gimnaziala ,,Ion Micu Moldovan".

Prezentul proiect contribuie prin activitățile și obiectivele stabilite la atingerea obiectivului priorității POR 10.1, respectiv la creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului. Astfel, se propune ca prin proiect să se asigure condițiile corespunzătoare pentru a se crea un mediu optim de învățare, atractiv și care să determine creșterea gradului de participare a elevilor la învățământul obligatoriu, mai ales pentru cei majoritari care aparțin unei categorii dezavantajete (elevi de etnie romă).

Obiectivele specifice ale proiectului

1. Reabilitarea, modernizarea si dotarea Școlii Gimnaziale ,,Petru Pavel Aaron" și a Școlii Gimnaziale ,,Ion Micu Moldovan", în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanțare în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea atractivității și a gradului de participare a populației în învățământul obligatoriu.

2. Facilitarea procesului educațional pentru persoanele cu cerințe educaționale speciale (CES), prin dotările corespunzătoare, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanțare, în vederea realizării condițiilor pentru o educație de calitate și creșterea atractivității și a gradului de participare a populației în învățământul obligatoriu.

3. Facilitarea accesului persoanelor cu dizabilități, prin dotările corespunzătoare, în termen de 25 luni de la semnarea contractului de finanțare, în cadrul unităților de învățământ arondate.

Şcoala Gimnazială ,,Petru Pavel Aaron"

- Lucrări de reabilitare, modernizare şi de ridicare a performanţelor funcţionale ale clădirii;
- Înfiinţarea de grupuri sanitare interioare atat la parter cat si la etaj, precum şi înfiinţarea sistemului aferent de canalizare menajeră;
- Modernizări privind lucrările de arhitectură (pardoseli, placaje, finisaje, tâmplării, etc.);
- Înlocuirea pardoselilor existente
- Tencuielile interioare de la pereţi care prezintă fisuri, cojiri sau desprinderi de stratul suport vor fi îndepărtate şi refăcute;
- Implementarea de soluţii specifice desfăşurării activităţii de învăţămant privind amenajarea şi mobilarea interioară a sălilor de clasă, a laboratoarelor, cabinetelor şi birourilor: tip de dotări şi mobilier, precum şi corelarea planşelor de instalaţii electrice, reţea de date şi telefonie cu planşa de mobilare;
- Termoizolarea pereţilor exteriori ţinând cont de lucrările de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a clădirii ce vor fi propuse în raportul de audit energetic;
- Intervenţiile destinate optimizării consumurilor energetice ale clădirii nu vor afecta plastica arhitecturală a faţadelor;
- Înlocuirea tâmplăriei cu tâmplărie termoizolantă şi fonoizolantă de calitate superioară;
- Înlocuirea sistemului actual de încălzire;
- Înfiinţarea şi amenajarea grupurilor sanitare,
- Refacerea trotuarelor de gardă pe tot conturul clădirii cu panta orientată spre exteriorul clădirii şi închiderea rosturilor de dilatare cu cordoane bitumate;
- Realizare unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi.

Şcoala Gimnazială ,Ion Micu Moldovan"

- Lucrări de extindere cu un etaj, precum şi de reabilitare, modernizare şi de ridicare a performanţelor funcţionale ale clădirii;
- Înfiinţarea de grupuri sanitare interioare la parter, precum şi înfiinţarea sistemului aferent de canalizare menajeră;
- Modernizări privind lucrările de arhitectură (pardoseli, placaje, finisaje, tâmplării, etc.);
- Înlocuirea pardoselilor existente
- Tencuielile interioare de la pereţi care prezintă fisuri, cojiri sau desprinderi de stratul suport vor fi îndepărtate şi refăcute;
- Implementarea de soluţii specifice desfăşurării activităţii de învăţămant privind amenajarea şi mobilarea interioară a sălilor de clasă, a laboratoarelor, cabinetelor şi birourilor: tip de dotări şi mobilier, precum şi corelarea planşelor de instalaţii electrice, reţea de date şi telefonie cu planşa de mobilare;
- Termoizolarea pereţilor exteriori ţinând cont de lucrările de intervenţie privind creşterea performanţei energetice a clădirii ce vor fi propuse în raportul de audit energetic;
- Intervenţiile destinate optimizării consumurilor energetice ale clădirii nu vor afecta plastica arhitecturală a faţadelor;
- Înlocuirea tâmplăriei cu tâmplărie termoizolantă şi fonoizolantă de calitate superioară;
- Înlocuirea sistemului actual de încălzire;
- Refacerea trotuarelor de gardă pe tot conturul clădirii cu panta orientată spre exteriorul clădirii şi închiderea rosturilor de dilatare cu cordoane bitumate;
- Realizare unei rampe de acces pentru persoanele cu dizabilităţi si refacerea celei existente;
- Se vor planta arbusti sau arbori pentru protectia mediului;
- Refacerea integrală a acoperişului după realizarea lucrărilor de extindere cu un etaj;
- Se va realiza o extindere partiala pe verticala de 114 m patrati.

Durata proiectului: 25 luni
Buget total al proiectului: 6.246.548, 10 lei
Buget eligibil al proiectului: 6.175.148,10 lei (contributie 2% din buget local 123.502,98 lei)
Contributie buget local pentru cheltuieli neeligibile: 71.400 lei