Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site Stiri si Reportaje Alba

Intra in direct cu moderatorul

Trimite mesaje online

blajfm@yahoo.com

Sondaj RadioBlaj.ro
Cat de des asculti Radio Blaj?
zilnic
saptaminal
lunar
mai rar

Codul de conduita al jurnalistului la Radio Blaj

CODUL DEONTOLOGIC AL JURNALISTULUI DE LA RADIO BLAJ

Preambul
Profesiunea de jurnalist este liberă şi independentă, în concordanţă cu principiile dreptului la liberă exprimare şi ale dreptului la informatie, enunţate de Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, de Constituţia României, precum şi de Codul Deontologic al Jurnalistului, ce face parte integrantă din prezentul Contract Colectiv de Muncă.
Si in viziunea S.C. Mitromedias S.R.L., jurnalistul este acea persoană a cărei principală sursă de venituri este obţinută din realizarea de produse jurnalistice – fie ca angajat, fie independent – indiferent de domeniul mass-media în care lucrează (presă scrisă, audiovisual, online, etc.)

NORME

ARTICOLUL 1
Jurnalistul la Radio Blaj are datoria primordială de a relata adevărul, obligaţie ce decurge din dreptul constituţional al publicului de a fi corect informat.

ARTICOLUL 2
Jurnalistul la Radio Blaj poate da publicităţii numai informaţiile de a căror veridicitate este sigur, după ce în prealabil le-a verificat din surse credibile.

ARTICOLUL 3
Jurnalistul de la Radio Blaj nu are dreptul să prezinte opiniile sale drept fapte. Stirea de presă trebuie să fie exactă, obiectivă şi să nu conţină păreri personale.

ARTICOLUL 4
Jurnalistul de la Radio Blaj este obligat să respecte viaţa privată a cetăţenilor şi nu se va folosi de metode interzise de lege pentru a obţine informaţii sau imagini despre aceasta.
Atunci când comportamentul privat al unor personalităţi publice poate avea urmări asupra societăţii, principiul neintruziunii în viaţa privată poate fi eludat. Minorii şi bolnavii aflaţi în situaţii dificile şi victimele unor infracţiuni beneficiază la Radio Blaj de păstrarea confidenţialităţii identităţii.
Radio Blaj va menţiona rasa, naţionalitatea, apartenenţa la o anumită minoritate numai în cazurile în care informaţia publicată se referă la un fapt strict legat de respectiva problemă. Jurnalistul va evita detalierea unor vicii sau a unor elemente morbide legate de crime.

ARTICOLUL 5
Jurnalistul va lua în considerare punctele de vedere pertinente ale părţilor implicate. Jurnalistul este dator să respecte prezumţia de nevinovăţie. În cazul în care se aduc acuzaţii, se va oferi posibilitatea celui învinuit să-şi exprime punctul de vedere.

ARTICOLUL 6
Jurnalistul Radio Blaj va păstra secretul profesional privind sursele informaţiilor obţinute confidenţial. Este la latitudinea propriei sale conştiinţe să respecte confidenţialitatea surselor, chiar şi în faţa justiţiei.
Confidenţialitatea surselor de informaţii este garantată de reglementările internaţionale la care România este parte.

ARTICOLUL 7
Radio Blaj are dreptul de a refuza orice text de prezentare falsă a datelor şi faptelor. Jurnalistul are dreptul de a fi informat, la angajare, asupra politicii editoriale a instituţiei mass-media.

ARTICOLUL 8
Jurnalistului angajat la Radio Blaj, în exercitarea profesiei şi în relaţiile pe care le întreţine cu autorităţile publice sau cu diverse societăţi comerciale, îi sunt interzise înţelegeri care i-ar putea afecta imparţialitatea sau independenţa.
Nu trebuie acceptate nici un fel de privilegii, tratamente speciale, cadouri sau favoruri care pot compromite integritatea jurnalistului.

ARTICOLUL 9
Jurnalistului Radio Blaj îi este interzis să distorsioneze intenţionat informaţia, să facă acuzaţii nefondate, să plagieze, să folosească neautorizat surse ori să calomnieze, altfel săvârşeşte abateri profesionale de maximă gravitate.

ARTICOLUL 10
Jurnalistul la Radio Blaj va corecta cu promptitudine orice eroare care apare în materialele sale. Acolo unde consideră necesar, jurnalistul poate să publice şi scuze.
Dreptul la replică se acordă atunci când cererea este apreciată ca fiind îndreptăţită şi rezonabilă.