Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site Stiri si Reportaje Alba

Intra in direct cu moderatorul

Trimite mesaje online

blajfm@yahoo.com

Sondaj RadioBlaj.ro
Cat de des asculti Radio Blaj?
zilnic
saptaminal
lunar
mai rar

Blaj: elevii și preșcolarii din categoriile defavorizate vor primi tichete sociale de 500 de lei/an școlar - înscrieri la Serviciul de Asistenţă Socială

Elevii și preșcolarii din Blaj, al căror venit net pe mebru de familie este mai mic de 1.115 de lei, vor primi un sprijin financiar, acordat sub formă de tichet social pe suport electronic, în cuantum de 500 de lei/an școlar. Pentru anul şcolar 2020-2021, cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 01.09.2020 - 10.09.2020, la sediul Serviciului de Asistenţă Socială Blaj, strada Câmpul Libertatii, nr. 1A. Aceste tichete sociale, emise pe suport electronic, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Serviciul de Asistență Socială Blaj a demarat acțiunea de primire a solicitărilor pentru acordarea tichetelor sociale pe suport electronic pentru sprijin educaţional, în conformitate cu O.U.G. nr. 133/2020, privind unele măsuri pentru sprijinirea elevilor cei mai defavorizaţi. Potrivit acestui act normativ, copiii cei mai dezavantajați din învățământul de stat preșcolar (grădiniță), primar și gimnazial, fără sprijin material, cu venituri la nivelul veniturilor sociale minime acordate familiei acestora, beneficiază în anul școlar 2020-2021, de sprijin financiar acordat sub formă de tichet social pe suport electronic în cuantum de 500 de lei/an școlar.

Aceste tichete sociale, emise pe suport electronic, vor putea fi utilizate pentru achiziționarea de materiale școlare necesare frecventării școlii, constând în: articole pe papetărie, caiete, stilouri, articole pentru pictură, ghiozdane și alte articole necesare în școli și grădinițe, precum și articole de vestimentație necesare frecventării școlii și grădiniței.

Destinatarul final al acestui sprijin educațional este copilul, titularul tichetului social pe suport electronic pentru sprijin educațional fiind reprezentantul familiei, respectiv reprezentantul legal al copilului.

Condițiile de eligibilitate pe care trebuie să le îndeplinească solicitanții sunt următoarele:

- să aibă domiciliul/reședința pe raza municipiului Blaj;

- venitul lunar net pe membru de familie, realizat în luna iulie a acestui an, este de până la 1.115 de lei

- să facă dovada înscrierii copilului la grădiniţă sau școală.


Pentru anul şcolar 2020-2021, cererile se depun de către reprezentantul familiei sau de către reprezentantul legal al copilului, în perioada 01.09.2020 - 10.09.2020, la sediul Serviciului de Asistenţă Socială Blaj, strada Campul Libertatii, nr. 1A, în cadrul programului cu publicul, însoţite de următoarele actele doveditoare:

- acte de identitate ale părinților /repezentantului legal ( în original și copie);

- documente din care rezultă calitatea de reprezentant legal, în original și copie, după caz (hotărâre judecătorească de încredințare, încuviințare a adopției ; dispoziția conducătorului Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului/ hotărârea instanței de judecată pentru măsura plasamentului, hotărârea judecătorească de instituire a tutelei/ dispoziția autorității tutelare, potrivit legii );

- certificatele de naștere ale copiilor ( original și copie);

- dovada înscrierii la grădiniță/ școală;

- certificat de căsătorie părinți în original și copie ( după caz);

- certificat de deces părinte ( unde este cazul), în original și copie;

- acte doveditoare privind veniturile realizate de membrii familiei, eliberate de angajator, de organele fiscale sau de alte autorități competente, mandate poștale de plată, extrase de cont, decizii ori dispoziții de stabilire a drepturilor (după caz);

- hotărârea judecătorească prin care soțul/soția este arestat/arestată preventiv pentru o perioada mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate și nu participă la întreținerea copiilor și, după caz, alte acte doveditoare privind componența familiei (după caz).


Prima evaluare a cererilor depuse, însoțite de actele doveditoare se va realiza în perioada 10.09.2020-14.09.2020, urmând ca Serviciul de Asistență Socială Blaj să înainteze lista destinatarilor finali către Instituția Prefectului Județului Alba până la data de 15.09.2020.

Serviciul de Asistență Socială Blaj are obligația de a actualiza lunar lista destinatarilor finali și de a o înainta Instituției Prefectului Județului Alba, ca atare, sunt acceptate și solicitările depuse peste acest termen, aceste persoane urmând a se regăsi pe lista destinatarilor finali din luna următoare depunerii cererii.

Menționăm că suma de bani de pe tichetul social, aferentă unui an școlar, va putea fi folosită timp de un an de zile de la data emiterii, numai pe baza actului de identitate al titularului, aceste tichete putând fi utilizate numai în anumite magazine din raza localității de domiciliu a fiecărui titular de tichet. Lista cu aceste magazine va fi primită de către fiecare persoană, odată cu distribuirea tichetului.

De asemenea, informații suplimentare se pot solicita și telefonic la numerele: 0752242310, 0748889800.

01.09.2020.