Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj Biserica Romana Unita cu Roma, Greco-Catolica Renovabis Humanitäre Hilfe Windesheim e.V. LilianaDesign: web design, creare site Stiri si Reportaje Alba

Intra in direct cu moderatorul

Trimite mesaje online

blajfm@yahoo.com

Sondaj RadioBlaj.ro
Cat de des asculti Radio Blaj?
zilnic
saptaminal
lunar
mai rar

Confederația Caritas România anunță lansarea proiectului „Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!”

Confederația Caritas România anunță lansarea proiectului „Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!”

Proiectul este derulat de Confederația Caritas România în parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021. Scopul proiectului este creșterea capacității și sustenabilității ONG-urilor și sectorului societății civile.

Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni (aprilie 2021 – noiembrie 2023), iar costul total eligibil estimat este de 263,383.97 Euro.


Proiectul „Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprjinul vârstnicilor din România!” pornește de la nevoia de coalizare a furnizorilor de servicii sociale și socio-medicale pentru vârstnici, astfel încât aceștia să devină o voce puternică în sprijinul vârstnicilor din România. Se urmărește creșterea capacității de reprezentare a 60 ONG-uri furnizoare de servicii socio-medicale adresate persoanelor vârstnice, prin formalizarea rețelei SenioriNET, în vederea producerii unor schimbări sistemice la nivelul politicilor sociale pentru vârstnici, în special privind practicile de finanțare a serviciilor din fonduri publice.

Doina Crângașu (Confederația Caritas România), Manager de proiect: „Problemele cu care se confruntă vârstnicii sunt generate de reducerea gradului de autonomie și independență, ca urmare a patologiilor asociate vârstei - singurătate, sărăcie accentuată de veniturile insuficiente, lipsa unor rețele de suport comunitare, accesul dificil la servicii medico-sociale în proximitate. În acest context, serviciile sociale și socio-medicale pentru vârstnici sunt esențiale pentru creșterea calității vieții acestora.”

Obiectivele proiectului se centrează pe următoarele direcții:

- Formalizarea rețelei informale SenioriNET pentru a deveni un actor relevant de dialog cu autoritățile.
- Dezvoltarea organizațiilor membre SenioriNET pentru a derula acțiuni de advocacy în vederea contractării la nivel local și județean de servicii sociale și medicale dedicate persoanelor vârstnice.
- Creșterea nivelului de informare și constientizare privind drepturile vârstnicilor din România. În acest sens, va fi elaborată o Cartă Albă a Drepturilor persoanelor vârstnice care va constitui documentul de poziție al campaniei de advocacy. Se urmărește, totodată, realizarea unei petiții și strângerea a 10.000 de semnături în vederea susținerii drepturilor vârstnicilor din România.
- Mărirea gradului de reprezentare a rețelei SenioriNET în platformele europene de profil, în vederea reprezentării intereselor vârstnicilor din România la nivel european și preluarea de bune practici.
Beneficiarii direcți ai proiectului sunt 60 de ONG-uri furnizoare de servicii socio–medicale pentru vârstnici sau care lucrează cu aceștia. Alegerea este justificată de nevoile acestora: profesionalizare, advocacy, asigurarea finanțării serviciilor. Beneficiarii indirecți sunt vârstnicii care vor primi servicii adaptate nevoilor lor.

În 2013, Confederația Caritas România și Asociatia Four Change au fost printre membrii fondatori ai SenioriNET-rețeaua furnizorilor de servicii de îngrijiri la domiciliu din România, cu scopul de a crește accesul vârstnicilor la aceste servicii. Încă de la înființare, SenioriNET a derulat activități pentru apărarea drepturilor vârstnicilor din România și promovarea serviciilor socio-medicale pentru aceștia, a elaborat propuneri de politică publică pentru accesul vârstnicilor la servicii de îngrijiri la domiciliu și a participat la consultări cu diferite autorități centrale și locale pe problematica vârstnicului.

Proiectul Federația SenioriNet – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România! Proiectul „Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România!” este derulat de Confederația Caritas România în parteneriat cu Asociația Four Change, Fundația de Sprijin Comunitar și Asociația Caritas Mitropolitan Greco-Catolic Blaj, cu sprijinul financiar Active Citizens Fund România, program finanțat de Islanda, Liechtenstein și Norvegia prin Granturile SEE 2014-2021.

Lucrăm împreună pentru o Europă incluzivă!

Perioada de implementare a proiectului este de 32 luni (1 aprilie 2021 - 30 noiembrie 2023), iar costul total eligibil estimat este 263,383.97 Euro.

„Federația SenioriNET – ONG-uri mai puternice în sprijinul vârstnicilor din România! e strâns corelat cu strategia SenioriNet prin faptul că își propune să contribuie la:

- consolidarea instituțională a rețelei prin înregistrarea acesteia ca federație;
- actualizarea strategiei de dezvoltare organizațională;
- creșterea capacității de advocacy;
- pilotarea metodologiei de contractare a serviciilor pentru vârstnici.

Societatea civilă are un rol fundamental în creșterea capacități grupurilor vulnerabile de a-și accesa drepturile și de a folosi resurele comunității în vederea prevenirii marginalizării sociale. Vârstnicii constituie un grup vulnerabil care își mărește continuu dimensiunile. În 2018, 19% din populația UE avea 65 ani sau peste, rata de dependență indicând faptul că fiecărui vârstnic îi corespund peste trei persoane în vârsta de muncă (Eurostat). În Romania, la 31 iulie 2019, populația vârstnică depășise cu 471.000 persoane, populația tânără de 0-14 ani (INS). La nivel național, nevoia de servicii socio-medicale pentru persoanele vârstnice este în continuă creștere, în timp ce accesul acestora la servicii este limitat, iar în unele zone, mai ales rurale, lipsește cu desăvârșire.

Ținta acestui proiect este crearea unei rețele puternice și durabile de ONG-uri furnizoare de servicii socio-medicale pentru vârstnici, capabilă să răspundă, cu celeritate, nevoilor acestora. Proiectul a pornit de la nevoia de coalizare a furnizorilor pentru toate cele 4 tipuri de servicii sociale și socio-medicale dedicate vârstnicilor, astfel încât aceștia să devina o voce puternică în sprijinul seniorilor din România.

Scopul proiectului: Creșterea capacității de reprezentare a 60 ONG-uri furnizoare de servicii socio-medicale adresate persoanelor vârstnice, prin formalizarea rețelei informale SenioriNet, în vederea producerii unor schimbări sistemice la nivelul practicilor de finanțare din fonduri publice.

Obiectivele proiectului:

- Creșterea capacității pentru cel puțin 15 organizații membre SenioriNet de a derula acțiuni de advocacy în vederea contractării la nivel local și județean a serviciilor sociale și medicale dedicate persoanelor vârstnice.
- Creșterea nivelului de informare și constientizare privind drepturile persoanelor vârstnice din România pentru cel putin 10.000 de cetățeni și 50 de reprezentanți ai autoritățlor și instituțiilor publice locale/naționale.
- Creșterea gradului de reprezentare al rețelei SenioriNet în platformele europene de profil, în vederea reprezentării intereselor vârstnicilor din România la nivel european și preluarea de bune practici.
- Dezvoltarea organizațională a rețelei SenioriNet în domenii precum: planificare strategică, formare profesională, strângere de fonduri, pentru susținerea intereselor membrilor și asigurării sustenabilității acțiunilor propuse.

Beneficiarii proiectului: Beneficiarii direcți sunt 60 ONG-uri furnizoare de servicii socio–medicale pentru vârstnici sau care lucrează cu aceștia. Alegerea este justificată de nevoile ONG-urilor (profesionalizare, advocacy, asigurarea finantarii serviciilor). Acestea au urmatorul profil: 40 sunt membri SenioriNet și 20 vor fi alți furnizori de servicii pentru vârstnici, identificați din baza de date cu furnizori MMPS și interesați de activitățile SenioriNet. Cele 20 de ONG-uri vor fi selectate pe principiul primul venit primul servit, în baza unui formular de înscriere. Beneficiari indirecți sunt vârstnicii care se vor bucura de servicii adaptate nevoilor lor.

Activități:
- Extinderea rețelei SenioriNet prin atragerea de noi membri
- Derularea procesului de planificare strategică a rețelei SenioriNet
- Formalizarea rețelei SenioriNet
- Elaborarea analizei de nevoi privind gradul de dezvoltare a membrilor SenioriNet
- Capacitarea membrilor SenioriNet prin dezvoltarea de HUB-uri regionale de resurse dedicate serviciilor sociale și medicale pentru vârstnici
- Elaborarea Cartei albe a drepturilor persoanelor vârstnice din România
- Derularea campaniei de advocacy pentru susținerea Cartei albe a drepturilor persoanelor vârstnice din România la nivel național și european - realizarea unei petiții și strangere a cel puțin 10.000 de semnături
- Derularea campaniei de advocacy la nivelul a 3 județe în vederea contractării serviciilor sociale și socio-medicale destinate seniorilor
- Acordarea de sprijin pentru cel putin 15 membri SenioriNet cu scopul contractării de servicii sociale la nivel local
- Reprezentarea Federatiei SenioriNet în platformele europene de profil
- Dezvoltarea organizațională a Federației SenioriNet

28.04.2021.