ANUNȚ: Primăria Comunei Sâncel organizează concurs pentru ocuparea unui post de funcționar public vacant la Compartimentul Buget-Finanțe

Primăria Comunei Sâncel organizează concurs pentru ocuparea unui post de funcționar public vacant, respectiv Consilier, clasa I, gradul profesional asistent la Compartimentul Buget-Finanțe. Durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore/săptămână.

Probele de concurs sunt următoarele:

– Proba scrisă: 3 august 2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Sâncel;
– Interviul se va susține în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise.

Termenul de depunere al dosarului de înscriere: 3 iulie – 24 iulie 2023.

Condiții de participare:

– studii universitare absolvite cu diplomă de licență în domeniul economic sau echivalent;
– candidatul trebuie să îndeplinească condițiile generale prevăzute de art. 465 alin. (1) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
– vechime în specialitatea studiilor: minimum 1 an.

Bibliografia și tematica de concurs se găsesc pe site-ul instituției,www.primariasincel.ro

Dosarele se depun la Primăria Comunei Sâncel, din localitatea Sâncel, strada Mihai Eminescu, nr. 70, telefon/fax 0258-885.101. Persoană de contact: Ciungan Roxana-Alina.

 

Anunt Primăria Sâncel

Foto: Internet