Blaj: 76,73% procentul de promovare la bacalaureat – 90,4% promovabilitatea la Colegiul „IM Clain”

La Blaj nu s-a înregistrat nicio o medie de 10 în acest an la prima sesiune a examenului de bacaluareat, după afișarea primelor rezultate. Procentul de promovabilitate la liceele de pe raza municipiului Blaj este de 76,73%, după ce 155 dintre cei 202 absolvenți de clasa a XII-a înscriși au obținut medii peste 6.

Cea mai mare rată de promovare s-a înregistrat la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain” (90,4%), unde, dintre cei 136 de candidați înscriși, 123 au obținut media minimă 6. Urmează Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”, cu o rată de promovare de 58% (29 de absolvenți promovați, 21 respinși) și Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare”, cu o promovabilitate de 21,4%, doar 3 candidați, din 14 înscriși, reușind să obțină medii peste 6. La Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”, rata de promovare este zero, cei doi candidați înscriși alegând să nu se mai prezinte la probele scrise.

La Blaj, 3 candidați nu s-au prezentat la examen (2 la Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu” și unul la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”), în timp ce un absolvent de la Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” a fost eliminat din examen, după ce a fost prins cu dispozitive audio la proba scrisă la limba și literatura română.

La Liceul Tehnologic Jidvei, doar un candidat, dintre cei 8 înscriși, a reușit să promoveze examenul de bacalaureat, rata de promovare fiind de 12,5%. Tot aici, doi absolvenți nu s-au prezentat la examen.

Absolvenții liceelor din Blaj și Jidvei au susținut examenul de bacalaureat în centrul de examen organizat la Colegiul Național „Inochentie Micu Clain”.

În județul Alba, rata de promovare (înainte de contestații) la prima sesiune din acest an a Bacalaureatului este de 74,67%, mai mare ca anul trecut (72,71%). Totuși, în județ nici un absolvent de liceu nu a reușit, în acest an, să obțină media 10, conform rezultatelor afișate luni.

Absolvenții de liceu nemulțumiți de rezultate pot depune contestații astăzi, între orele 12:00 -18:00. Rezolvarea contestațiilor va avea loc în perioada 28-30 iunie, iar vineri, 1 iulie, vor fi afișate rezultatele finale.

Rezultatele primei sesiuni a examenului de bacalaureat în zona Blaj

1. Colegiul Național „Ioan Inochentie Micu Clain”

– 136 înscriși;
– 123 promovați,13 respinși, rată de promovare 90,4%;
– cea mai mare medie: 9,85;
– 47 medii > 9;
– 38 medii > 8;
– 24 medii > 7;
– 14 medii > 6;
– 13 medii < 6;

2. Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea”

– 54 înscriși;
– 29 promovați, 21 respinși, rată de promovare 58%;
– cea mai mare medie: 8,45;
– 2 medii > 8;
– 8 medii > 7;
– 19 medii > 6;
– 19 medii < 6;
– 1 absent, 1 eliminat din examen.

3. Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare”

– 14 înscriși;
– 3 promovați, 11 respinși, rată de promovare 21,%;
– cea mai mare medie: 8,41;
– 1 medie > 8;
– 1 medie > 7;
– 1 medie > 6;
– 11 medii < 6.

4. Liceul Tehnologic „Timotei Cipariu”

– 2 înscriși;
– 0 promovați, rată de promovare 0%;
– 2 absenți.

5. Liceul Tehnologic Jidvei

– 8 înscriși;
– 1 promovat, 7 respinși, rată de promovare 12,5,%;
– cea mai mare medie: 6,73;
– 5 medii < 6;
– 2 absenți.

Toate rezultatele la prima sesiune a Examenului de Bacalaureat 2022 pot fi consultate aici: http://bacalaureat.edu.ro/Pages/JudetRezultUnitati.aspx?Jud=+1

Nicu Goga