Urmare deciziei 286/2011 a CNA facem publice urmatoarele coduri de autoreglementare:

a) denumirea, statutul juridic şi sediul social; SC MITROMEDIA SRL, Societate comerciala, RO-515400 Blaj, Astra 6;
b) numele reprezentantului legal şi structura acţionariatului până la nivel de persoană fizică şi juridică, asociat sau acţionar care deţine o cotă mai mare de 20% din capitalul social ori drepturile de vot ale unei societăţi titulare de licenţă audiovizuală : MITROPOLIA ROMANA UNITA CU ROMA, GRECO-CATOLICA 50% si CARITAS MITROPOLITAN GRECO-CATOLIC BLAJ 50%;
c) numele persoanelor responsabile de conducerea societăţii comerciale şi ale celor care îşi asumă, în principal, responsabilitatea editorială; CLAUDIU NICUSAN – director, NICOLAE GOGA – redactor sef;
d) coordonatele furnizorului de servicii mass-media, inclusiv adresa de poştă electronică sau a site-ului internet la care acesta poate fi contactat rapid, direct şi efectiv: RO-515400 BLAJ, Astra 6, 0040-258-712-228, office@radioblaj.ro, ID Messenger blajfm;
g) organismele de reglementare sau de supraveghere competente: Consiliul National al Audiovizualului (http://www.cna.ro )