Francofonia, celebrată la Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj

Ziua Internațională a Francofoniei, sărbătorită în fiecare an în data de 20 martie, a fost celebrată la Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj, unde cadrele didactice de la catedra de limba franceză au organizat o serie de activități dedicate promovării și conștientizării importanței limbii și culturii franceze.

Un concurs karaoke de audiţie de muzică francofonă din repertoriul celor mai îndrāgiţi artiști francofoni ai momentului, vizionarea unor binecunoscute producţii cinematografice franceze sau concursul de cunoştinţe generale despre Franţa, limba franceză şi francofonie sunt câteva dintre manifestările pe care Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj le-a desfășurat în săptămâna 14-21 martie.

Mai jos puteți citi un material redactat, pe această temă, de cadrele didactice de la catedra de limba franceză a Colegiului Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj, în care veți descoperi și câteva curiozități legate de limba și cultura franceză.

Francofonia la Colegiul Naţional „Inochentie Micu Clain” Blaj

În cadrul instituţiei noastre, este o tradiţie ca luna martie sā ocazioneze, pentru elevii de gimnaziu şi de liceu, o serie de evenimente interesante dedicate francofoniei, centrate în jurul zilei de 20 martie, dată la care cei peste 300 de milioane de vorbitori de limbā francezā de pe glob celebreazā francofonia sub toate formele ei. Astfel, cu sprijinul doamnelor profesoare Ana Maria Comşa (director) şi Ana Marcu (director adjunct) şi sub îndrumarea cadrelor didactice de la catedra de specialitate – prof. Leontina Dulāu, prof. Alina Bircea şi prof. Florin Oltean – s-a pus în scenă un amplu program de manifestări, desfāşurat cu precādere în sāptāmâna 14-21 martie, care au atras un deosebit interes din partea elevilor.

La clasele de gimnaziu, dar şi la unele de liceu, s-a desfāşurat activitatea „Vivez la francophonie”, un concurs karaoke de audiţie de muzică francofonă din repertoriul celor mai îndrāgiţi artiști francofoni ai momentului. „La francophonie, c`est quoi?”, constând în referate, expuneri, concursuri, prezentări PowerPoint despre semnificaţiile zilei de 20 martie, a fost un proiect pe clase care, la rândul lui, a strâns numeroşi participanţi.

Cu sprijinul d-nei bibliotecar – documentarist Maria Brad a fost posibilā vizionarea mai multor binecunoscute producţii cinematografice franceze, în funcţie de vârsta elevilor: „Intouchables”, „Vive la France !”, „Astérix et Obélix”, „Qu`est-ce qu`on a fait au bon Dieu?” sau „Bienvenue chez les ch`tis…”

Nerea Cipar, Simona Raica, Marta Szabo, Ştefana Boitor, Daria Proştean, Nicoleta Budiu şi Timeea Szabo, eleve în clasa a XI-a D, au realizat un montaj de imagini şi texte având ca temā francofonia, organizat sub trei conţinuturi diferite: „Promenade dans les pays francophones”, „Symboles francophones” şi „La francophonie – unité dans la diversité”. În cadrul acestei expoziţii, un loc aparte a fost ocupat de mesajul „Nous, on dit NON à la guerre”, ca formā de protest în faţa atrocitāţilor rāzboiului şi în semn de susţinere faţā de poporul ucrainean.

Elevii Elizabeth Comandaşu, Alin Oniga, Maia Iancu şi Anamaria Costea, din clasa a IX-a A, au participat la Concursul Naţional de presā francofonā „À la Une”, organizat de Inspectoratul Școlar Județean Timiş în colaborare cu Institutul Francez din Timişoara, lucrārile urmând a fi jurizate pe data de 25 martie.

Cel mai aşteptat eveniment al programului a fost, ca de obicei, concursul de cunoştinţe generale despre Franţa, limba franceză şi francofonie „Le français, mon fort”, aflat la cea de-a XIII-a ediţie şi desfăşurat în C.D.I.-ul colegiului, luni, 21 martie. Competiţia a reunit la start nouă echipe a câte doi elevi de liceu, care s-au întrecut în cunoştinţe din cele mai variate domenii: de la istoria şi geografia Franţei şi a celorlalte ţāri francofone, trecând prin gastronomie, stil de viaţă, religie, actualitate, arte, ştiinţe, sport şi încheind cu limba şi literatura franceză. La capătul unei dispute extrem de antrenante, unde toţi elevii particpanţi au impresionat în mod plăcut asistenţa şi juriul prin cunoştinţele lor, dupā peste douā ore de concurs, s-au desprins în câştigători elevii Daniel Datcu şi Maria Bārbat (clasa a XI-a A), urmaţi de Nerea Cipar şi Andrei Ignat (clasa a XI-a D), podiumul fiind completat de Vinceler Robert şi Corbean Tudor (clasa a X-a A). Toţi elevii participanţi au fost recompensaţi cu diplome şi cărţi.

Manifestările dedicate „Lunii francofoniei 2022” vor continua şi în ultimele zile ale lunii martie, respectiv în primele zile ale lunii aprilie, atunci când doi vorbitori nativi de limba francezā, în douā şedinţe distincte, vor susţine activitāţi didactice demonstrative la clasā. Este vorba despre d-l Charles Voilqué, voluntar francez în cadrul Institutului Francez din Cluj-Napoca şi d-na Nelly Delneste-Cardon, funcţionar public de cetāţenie belgianā.

Am remarcat, pe parcursul acestor zile, plācerea, interesul şi disponibilitatea elevilor de a se implica în activitāţile propuse, garanţii că următoarele ediţii vor suscita un interes cel puţin la fel de intens ca până acum şi că limba franceză ocupă un loc aparte între disciplinele şi limbile străine de circulaţie internaţională studiate în şcolile noastre.

Scurt istoric al francofoniei

În anul 1970, la data de 20 martie, lua fiinţā, la Niamey (Niger), Organizaţia Internaţionalā a Francofoniei (OIF), la iniţiativa mai multor şefi de stat şi de guvern din diferite ţāri francofone de pe glob, cu scopul declarat de a încuraja cooperarea culturalā, educaţionalā, economicā, politicā între acestea. Un rol esenţial în apariţia acestui vast organism l-a avut Léopold Sédar Senghor, fost preşedinte al Senegalului, care este considerat astāzi „pārintele fondator al OIF”. Termenul „francofonie” nu reprezenta neapārat o noutate la acel moment, întrucât, cu 90 de ani înainte, geograful francez Onésime Reclus îl utiliza pentru prima oarā, pentru a desemna totalitatea persoanelor şi a teritoriilor care aveau în comun utilizarea limbii franceze.

Astāzi, Organizaţia Internaţionalā a Francofoniei este o instituţie care regrupeazā 88 de state şi guverne de pe toate continentele. Principalele ei misiuni: promovarea limbii franceze şi a diversitāţii cuturale şi lingvistice, promovarea pācii, a democraţiei şi a drepturilor omului, susţinerea educaţiei, a cercetārii, a învāţāmântului superior, a informatizārii şi a dezvoltārii.

Francofonia în România

Istoria bunelor relaţii franco-române nu este de datā recentā, aceste legāturi (diplomatice, culturale, literare) fiind susţinute încā de incontestabila francofilie a românilor şi de numārul deloc neglijabil de francofoni români. Se estimeazā cā, la ora actualā, un procentaj de circa 20% din populaţia României este reprezentat de francofoni, echivalând cu aproximativ 3,5 milioane de persoane.

Bunele relaţii franco-române, în plan diplomatic, politic, cultural, artistic, educativ, economic, sunt multiseculare. Importanţa ţārii noastre în cadrul OIF a fost validatā prin adeziunea ca stat cu drepturi depline la aceastā instituţie în anul 1993 şi confirmatā prin gāzduirea, de cātre Bucureşti, a celui de-al XI-a Sommet al Francofoniei, în anul 2006.

În ţara noastrā, pentru a marca însemnātatea lunii martie în rândul vorbitorilor şi amatorilor de limbā francezā, locutori nativi sau nu, în instituţiile de culturā şi în cele de învāţāmânt, se organizeazā, la fel ca în toate celelalte ţāri francofone de pe mapamond, diferite manifestāri menite sā punā în valoare în mod aparte atracţia tinerilor pentru această limbă.

Cuvânt de încheiere…

Injust cāzutā în desuetudine, în special în ultimii 30 de ani, odatā cu globalizarea, generalizarea şi emergenţa noilor tehnologii de telecomunicaţii, franceza, limba lui Molière, limba literaturii, a culturii și a diplomaţiei, reprezintā, incontestabil, o barierā solidă şi durabilā în faţa uniformizării şi mondializării lingvistice, constituind, astfel, un garant al diversitāţii şi pluralităţii.

Curiozităţi

– franceza şi engleza sunt singurele două limbi vorbite şi predate pe toate continentele;
– franceza este a cincea cea mai utilizată limbă la nivel mondial şi a patra limbā folositā pe internet;
– din punct de vedere al statelor unde se foloseşte – ca limbă oficială, co-oficialā, maternă, secundară – este a doua limbā de pe glob, acoperind 51 de ţări;
– există peste 300 de milioane de francofoni la nivel mondial;
– în Europa, franceza ocupă locul al doilea ca limbă nativă, cu peste 77 milioane de vorbitori;
– timp de aproape 300 de ani (1066 – 1362), franceza a fost limbă oficială în Anglia, iar 30% din fondul lexical al limbii engleze este de provenienţā franceză;
– alături de limba engleză (şi, uneori, de germanā), franceza este o limbă folosită în lucrările marilor instituţii internaţionale: NATO, Parlamentul European, Comisia Europeanā, Organizaţia Naţiunilor Unite, Organizaţia Mondialā a Sānātāţii;
– la nivel global, 900.000 de profesori de franceză predau această limbă, pentru 83 milioane elevi şi studenţi;
– cel mai mare număr de francofoni se situează pe continentul african (circa 60%), iar statul cu cei mai mulţi francofoni este Republica Democratică Congo, cu circa 90 milioane vorbitori.

 

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *