„Ziua porților deschise – Amenajarea viitorului Muzeu al Bisericii Greco-Catolice din România”

Sâmbătă, 3 septembrie 2022, în curtea Castelului Mitropolitan din Blaj, a avut loc „Ziua porților deschise – Amenajarea viitorului Muzeu al Bisericii Greco-Catolice din România”, organizată de Arhieparhia Greco-Catolică de Alba Iulia și Făgăraș. La acest eveniment au fost prezenți Preasfinția Sa Cristian Crișan, membri ai comunității locale, credincioși din Protopopiatul Blaj, tineri, studenți, reprezentanți ai firmei care elaborează documentația tehnico-economică a proiectului, dar și o delegație a Conferinței Episcopale Americane (USCCB), condusă de IPS Borys Gudziak, Arhiepiscop și Mitropolit de Philadelphia (SUA) pentru greco-catolicii ucraineni.

După o scurtă prezentare a proiectului, participanții s-au angrenat într-un dialog extrem de antrenant și stimulant, organizatorii apreciind observațiile, sugestiile și, mai ales, ideile exprimate de tinerii prezenți, despre modul în care aceștia își imaginează structura viitorului Muzeu al Bisericii Greco-Catolice din România. Fiecare vizitator a avut posibilitatea de a lăsa, în scris, propunerile legate de acest proiect, pe foile puse la dispoziție de organizatori. Discuțiile vor continua în primul semestru al noului an școlar, în mod special cu reprezentanți ai elevilor școlilor blăjene.

Evenimentul „Ziua porților deschise – Amenajarea viitorului Muzeu al Bisericii Greco-Catolice din România” a făcut parte din cadrul proiectului „Restaurarea clădirii Cancelariei Mitropolitane greco-catolice și amenajare Muzeul Bisericii Greco-Catolice din Blaj, jud. AB, cod LMI 2015 – AB-II-m-A-00189,02”, depus în cadrul subprogramului „Elaborarea documentațiilor tehnico-economice pentru intervenții asupra monumentelor istorice” – faza DALI, realizat printr-o finanțare nerambursabilă a Institutul Național al Patrimoniului (INP).

Obiectivele prioritare ale proiectului:

– scoaterea din pericol a monumentului istoric în contextul amenajării unui muzeu;

– restaurarea și conservarea monumentului istoric, aderând la principiile internaționale curente de intervenție asupra patrimoniului construit, respectiv angajarea comunităților locale în protejarea și punerea în valoare a monumentului istoric;

– diseminarea proiectului către comunitatea locală, publicul tânăr specializat și publicul larg, prin programe și evenimente dedicate, asigurând componenta educațională a proiectului.

Prin implementarea proiectului se urmărește refuncționalizarea clădirii și amenajarea spațiilor, prin introducerea funcțiunii de muzeu și eventual punerea în valoare a ruinelor bisericii, obținând astfel creșterea atractivității obiectivului și mobilizarea comunității patrimoniale, respectiv includerea în circuitul turistic zonal.

În 2022, proiectul are trei etape de implementare:

Etapa 1 – Realizarea de studii de teren, în vederea cunoașterii detaliate a caracteristicilor monumentului istoric și a particularităților amplasamentului, constând din releveu detaliat al clădirii, cu cartarea degradărilor utilizând metoda scanării laser 3D, respectiv studii de teren specifice cercetării clădirilor monumente istorice (studiu geotehnic și diagnostic arheologic, sondaje de parament, colectarea probelor pe materiale, etc.). Colectarea datelor este esențială pentru abordarea etapei următoare, de elaborare a studiilor de fundamentare și expertizelor.

Etapa 2 – Realizarea de studii de fundamentare și expertize, realizate pe baza informațiilor colectate din teren, care vor indica principalele direcții ale intervenției de conservare-restaurare și punere în valoare, constând din: studiu istorico-arhitectural, expertiză biologică, cercetare dendrocronologică, expertiză tehnică a structurii portante.

Etapa 3 – Întocmirea Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (DALI), proiect ce va prezenta soluțiile de intervenție ținând cont de concluziile studiilor și expertizelor, furnizând indicatorii tehnico-economici ai investiției.

Situată în Blaj, strada Petru Pavel Aron, Nr. 2, clădirea Cancelariei Mitropolitane din Blaj, care datează din secolul al XVIII-lea, a găzduit inițial Mănăstirea „Buna Vestire”, fiind construită parțial pe urmele zidului exterior sud-estic al vechiului castel princiar renascentist. Cele două niveluri au adăpostit, la parter, dormitoarele și încăperile novicilor, iar la etaj erau amenajate săli de curs, un refectoriu (cantină) și chilii. Ulterior clădirea a găzduit Seminarul Diecezan, iar până în anul 1948 a fost utilizată pe post de Cancelarie arhierească. După scoaterea Bisericii Greco-Catolice în afara legii și trecerea patrimoniului Bisericii Române Unite în proprietatea statului, aici a fost amenajată biblioteca orășenescă. Colțul sudic păstrează fragmente ale fostului bastion al castelului, transformat în secolul al XVIII-lea în capela principilor calvini, ulterior aceasta devenind biserica curții episcopale, edificiu afectat grav de cutremurul din 1912 și demolat în 1913.

Clădirea este monument istoric de importanță națională, grupă valorică A, fiind inclusă pe Lista Monumentelor Istorice ale județului Alba (2015) ca parte a Ansamblului Mitropoliei Greco-Catolice, datat în secolele XVI-XIX, având codul AB-II-a-A-00189, respectiv Cancelaria Mitropolitană, datată în secolul XVIII, înscrisă cu codul distinct AB-II-m-A-00189.02.

În vederea implementării proiectului, pe parcursul anului 2022, alături de Mitropolia Română Unită cu Roma Greco-Catolică, în calitate de parteneri se află: Muzeul de Istorie „Augustin Bunea” Blaj, Liceul Teologic Greco-Catolic „Sfântul Vasile cel Mare” Blaj și Institutul Teologic de Grad Universitar Blaj, Fundația Transsylvania Nostra, Protopopiatul Greco-Catolic Blaj și S.C. Mitromedia S.R.L. – Radio Blaj.

Biroul de Presă al Arhieparhiei de Alba Iulia și Făgăraș