Blaj: Oferta educațională pentru anul școlar 2022/2023 la Școala Gimnazială „Toma Cocișiu”

Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj își prezintă oferta educațională pentru anul școlar 2022/2023 în cadrul evenimentului „Ziua porților deschise”, ce va avea loc joi, 17 martie 2022, între orele 12:30 – 16:30, organizat la sediul instituției din Bulevardul Republicii, nr. 48. Sunt invitați să viziteze școala părinții și copiii care vor încheia la vară grădinița, evenimentul de joi fiind o ocazie excelentă de a le cunoaște pe învățătoarele care vor prelua clasele pregătitoare în anul școlar următor.

Pe lângă clasa pregătitoare în sistem step by step, pentru anul şcolar 2022/2023, Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj propune un program nou, o clasă pregătitoare în sistem tradițional, venind în sprijinul elevilor care îşi doresc să desfăşoare activităţi creative, recreative sau de aprofundare. Astfel, după programul educaţional normal, elevii clasei pregătitoare vor putea participa la diverse cercuri şi cluburi şcolare, îndrumaţi de doamna învățătoare şi de alte cadre didactice specializate, petrecând astfel în şcoală, în funcţie de activităţile pentru care optează, un număr suplimentar de 1-3 ore. Participarea la acest program suplimentar are caracter opţional şi este gratuit, existând şi posibilitatea servirii unei mese calde (contra cost), în sistem catering, în sala de mese special amenajată în unitatea școală.

Şi în anul şcolar 2022/2023 va funcționa la Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj o clasă pregătitoare în sistemul alternativ de educație Step by Step (Pas cu pas). Programul zilnic este de opt ore şi se desfăşoară sub îndrumarea a două învăţătoare la fiecare clasă, învăţarea are loc într-un mediu plăcut, în săli de clasă cu o dotare materială deosebită, iar procesul instructiv-educativ se bazează pe aplicarea metodelor moderne şi pe formarea deprinderilor de muncă independentă. Elevul este apreciat pentru ceea ce ştie, fiind valorizate calităţile sale, cunoştinţele dobândite şi aptitudinile, priceperile şi deprinderile de care dă dovadă, evaluarea nu se face prin calificative, ci prin intermediul unui caiet de evaluare, copilul este încurajat să descopere, să-și spună părerea, să întrebe atunci când nu știe și să lucreze în echipă, iar părinții sunt parteneri în procesul educativ.

Oferta educațională pentru anul școlar 2022/2023 la Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj

Clasa pregătitoare în sistem tradițional

Învăţătoare: Simu Irina Lavinia
Telefon: 0769610278

Pe lângă clasa pregătitoare în sistem step by step, pentru anul şcolar 2022/2023, Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj propune un program nou, o clasă pregătitoare în sistem tradițional, venind în sprijinul elevilor care îşi doresc să desfăşoare activităţi creative, recreative sau de aprofundare. Astfel, după programul educaţional normal, elevii clasei pregătitoare vor putea participa la diverse cercuri şi cluburi şcolare, îndrumaţi de doamna învățătoare şi de alte cadre didactice specializate, petrecând astfel în şcoală, în funcţie de activităţile pentru care optează, un număr suplimentar de 1-3 ore. Participarea la acest program suplimentar are caracter opţional şi este GRATUIT, existând şi posibilitatea servirii unei mese calde (contra cost), în sistem catering, în sala de mese special amenajată în unitatea noastră.

Oferta activităţilor cuprinde:

– Cercul de Limba engleză (oferind şansa de a face parte din clasa de intensiv limba engleză, începând cu clasa a V-a);
– Clubul micilor curioşi (activităţi de cunoaştere a realităţii, bazate pe experimente şi explorarea naturii);
– Prietenul meu, calculatorul (iniţiere în lucrul cu calculatorul şi exersarea cunoştinţelor şi abilităţilor, prin softuri şi aplicaţii educaţionale atent selecţionate);
– Clubul de lectură şi actorie;
– Clubul micilor artişti (arte vizuale şi abilităţi practice).

Activitatea educativă continuă şi în vacanţa de vară, dacă sunt doritori. Organizăm tabere şi excursii şcolare, iar în cadrul instituţiei noastre se poate implementa, timp de o săptămână, şi programul„Şcoala de vară”.

Fiecare copil are nevoie şi de informaţii pentru a evolua, dar şi de empatie, socializare, acceptare, sprijin moral, încurajare si mai ales ÎNCEREDERE. Să construim ÎMPREUNĂ încrederea copilului, pentru un SUCCES PROPRIU garantat!

Clasă pregătitoare step by step

Învăţătoare: Petru Mihaiela
Telefon: 0740053537

Şi în anul şcolar 2022/2023 va funcționa o clasă pregătitoare în sistemul alternativ de educație Step by Step (Pas cu pas).

De ce Step by Step?

– Programul zilnic este de opt ore şi se desfăşoară sub îndrumarea a două învăţătoare la fiecare clasă.
– Învăţarea are loc într-un mediu plăcut, în săli de clasă cu o dotare materială deosebită.
– Procesul instructiv-educativ se bazează pe aplicarea metodelor moderne şi pe formarea deprinderilor de muncă independentă.
– Elevul este apreciat pentru ceea ce ştie, fiind valorizate calităţile sale, cunoştinţele dobândite şi aptitudinile, priceperile şi deprinderile de care dă dovadă.
– Evaluarea nu se face prin calificative, ci prin intermediul unui caiet de evaluare.
– Copilul este încurajat să descopere, să-și spună părerea, să întrebe atunci când nu știe, să lucreze în echipă.
– Părinții sunt parteneri în procesul educativ.

Programul unei zile la Step by Step:

– Programul unui copil din clasa Step by Step începe la ora 8:00 dimineața si se termină la ora 16:00.
– Acest program începe cu Întâlnirea de dimineață, în cadrul căreia elevii citesc Agenda zilei, Mesajul zilei, completează Calendarul naturii și își prezintă noutățile pe Scaunul autorului.
– Urmează orele normale de curs, conform orarului și programei școlare pentru clasele Pregătitoare – IV. Începând cu ora 10:00 se desfășoară Activitățile pe centre.
– Când dascălii s-au convins că sarcinile au fost înțelese de către toții copiii, este momentul pentru evaluare – la care iau parte colegii, cu întrebări şi sugestii, dar si învățătorul. Lucrările care s-au efectuat sunt afișate în clasă la panoul clasei.
– De la 12:00 la 13:00, elevii au pauză pentru masa de prânz, ce se servește la cantina școlii noastre, ce corespunde din punct de vedere al igienei și al calității serviciilor oferite.
– Începând cu ora 13:00, se realizează efectuarea temelor sub îndrumarea învățătoarei de la clasă.
– Ziua de școală se încheie tot cu Scaunul autorului, moment în care se face Evaluarea zilei respective.

Despre Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj

Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj îşi are începuturile la sfârşitul sec. al XIX-lea. Atunci funcţiona sub denumirea de Şcoala primară de stat. Cel dintâi document care atestă existenţa şcolii este matricola şcolară din 1898. În perioada 1928-1943 aici a funcţionat Şcoala Experimentală. Pentru recunoaşterea meritelor sale, în anul 2004, Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj a primit numele fostului director al Şcolii Experimentale, pedagogul Toma Cocişiu, care a promovat metodele active în procesul de predare-învăţare. În onoarea lui, cadrele didactice ale şcolii îmbină metodele tradiţionale cu cele activ-participative, incluzând în procesul educaţional mijloace moderne şi utilizând tehnologia, promovând un stil modern de predare.

Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj propune şi desfăşoară activităţi extraşcolare şi extracurriculare pentru elevii săi, proiecte de parteneriat şcolar la nivel naţional şi internaţional, încurajează şi sprijină elevii să participe la diverse concursuri şcolare şi extraşcolare.

„Elevii noştri sunt mândria noastră şi oglindesc munca şi dăruirea cadrelor didactice, dar şi buna colaborare între părinţi-şcoală-comunitate locală. Elevii şcolii noastre beneficiază de servicii de calitate în domeniul logopedic, sprijin şi consiliere educaţională, în cadrul Cabinetului psihopedagogic. Deasemenea, copiii cu cerinţe educaţionale speciale pot beneficia şi de serviciile profesorului itinerant şi de sprijin. La nivelul învăţământului gimnazial, şcoala noastră oferă elevilor talentaţi şi dornici de a aprofunda studiul unei limbi străine posibilitatea de a urma cursurile clasei de intensiv limba engleză.

Baza materială a şcolii este una foarte bună, conducerea şcolii şi comunitatea locală fiind mereu preocupate de a aduce îmbunăţăţiri în acest sens. Punem la dispoziţia elevilor noştri clase moderne, dotate cu echipamente de tehnologie audio-video moderne, adecvate procesului instructiv-educativ”, se arată în broșura de prezentare a ofertei educațioanale, editată de Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” Blaj.

Viziunea școlii

Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” este instituția care își dorește să ofere servicii educaționale de calitate tuturor elevilor săi, în strânsă legătură cu nevoile comunității și exigențele europene. Beneficiarii săi vor avea la absolvire o bună cunoaștere de sine, țeluri bine definite și mijloacele pentru a le realiza, traduse în competențe, capacități, deprinderi, abilități, atitudini și trăsături pozitive de caracter, o personalitate definită, responsabilitate față de sine, față de cei din jur, față de mediu, cu conștiința identității naționale și deschidere spre valorile europene.

Misiunea școlii

Școala Gimnazială „Toma Cocișiu” își propune promovarea tehnologiilor didactice de predare-învățare-evaluare moderne, pregătirea diferențiată și interdisciplinară a elevilor. Ne propunem să dezvoltăm un parteneriat cu părinţii şi comunitatea locală, un mediu favorabil învăţării, bazat pe valori morale în care fiecare individ să beneficieze de şansa dezvoltării ca persoană şi personalitate, promovând toleranţa şi înţelegerea între copiii de origine socio-culturală şi lingvistică diferită.

Relații suplimentare se pot obține la Școala Gimnazială „Toma Cocișiu”, situată în Blaj, Bulevardul Republicii, Nr. 48, Telefon/Fax 0258-711933, e-mail sgtcblaj@gmail.com sau pe site-ul oficial al instituției,
https://sctcblaj.weebly.com/ 

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *