Blaj: Până la data de 1 mai 2023 se primesc cereri de la asociațiile de proprietari, pentru includerea în programele viitoare de obținere a fondurilor pentru eficiență energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale

Primăria Municipiului Blaj anunță asociațiile de proprietari că până la data de 1 mai 2023 se primesc cererile pentru includerea în programele viitoare de obținere a fondurilor pentru eficiență energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale.

Pentru a veni în sprijinul asociaţiilor de locatari care doresc să obţină atragerea de fonduri europene pentru reabilitarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale, Primăria Blaj a comunicat pașii care trebuie parcurși pentru includerea clădirilor rezidenţiale multifamiliale în programul de reabilitare termică/renovare energetică, în conformitate cu prevederile ghidurilor specifice:

1. Constituirea blocurilor în asociație de proprietari cu personalitate juridică;
2. Solicitarea asociaţiei de proprietari adresată UAT Municipiul Blaj (Primăria Blaj) privind includerea în programul de reabilitare termică/renovare energetică a blocurilor;
3. Asociaţia de proprietari va pune la dispoziţie Hotărârea Adunării Generale a Asociaţiei de Proprietari, prin care se aprobă solicitarea finanţării în condiţiile și în forma ghidului de finanțare.
4. Asociaţia de proprietari va prezenta un tabel cu toţi proprietarii din bloc, din care să rezulte obligatoriu acordul proprietarilor de apartamente privind solicitarea finanţării şi pentru lucrările de intervenţie propuse prin documentaţia tehnico-economică.

*Cererile depuse vor intra într-un sistem de verificare şi contractare (pe principiul primul venit, primul servit), cu condiţia întrunirii criteriilor de conformitate administrativă şi eligibilitate, respectiv încadrării în valoarea prealocată, motiv pentru care vă rugam, în cazul în care vă manifestați interesul pentru a accesa fonduri, să răspundeți cu rapiditate și celeritate la toate solicitările, pentru a reuși să ne încadrăm în termenele de timp și plafoanele valorice pentru care vom depune cererile de finanțare.
** Menţionăm că în acest moment Ghidurile solicitantului sunt în perioada de consultare publică şi pot suferi modificări.
*** Documentele elaborate de către reprezentanţii Asociaţiilor de Proprietari vor fi depuse la Registratura Primăriei Municipiului Blaj, din strada Piața 1848 nr 16.

Informații suplimentare se pot obține la sediul Primăriei Municipiului Blaj, din str. Piața 1848 nr 16.

Opt blocuri din municipiul Blaj vor beneficia de lucrări de eficientizare energetică

În prezent, prin proiectul „Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale multifamiliale din municipiul Blaj” (PNRR – C5 Valul renovării – Apelul 1), vor beneficia de lucrări de eficientizare energetică și asigurarea siguranței seismice și la incendiu opt blocuri din municipiul Blaj: Blocurile 1 și 2 – strada Gării, Blocurile 31 (Blocul Turn), 40 și 41 – strada Eroilor, Blocul 7 (Blocul Aroma) – Bulevardul Republicii, Blocul G1 – strada Câmpul Libertății și Blocul 5 – strada Gheorghe Barițiu (zona industrială).

Proiectul vizează și construirea a opt stații de reîncărcare.

Valoarea contractului este de 23.642.940,47 lei (inclusiv TVA), iar contribuția de la bugetul local este zero. Primăria Blaj va scoate la licitație realizarea proiectului tehnic și execuția lucrărilor, termenul de finalizare fiind anul 2026.

Principiul „primul venit, primul servit”, care a stat la baza stabilirii primului lot de blocuri din Blaj care vor fi reabilitate energetic prin PNRR, se va aplica și în continuare.