Întabulări gratuite pentru terenurile agricole din Blaj, Ciufud, Veza, Tiur, Petrisat, Mănărade și Spătac

Primăria Municipiului Blaj, împreună cu Paicu Aurel PFA, execută, în perioada 04.11.2021 -15.03.2023, lucrări de cadastru sistematic, în vederea înscrierii imobilelor în Cartea Funciară, operațiuni finanțate de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, în sectoarele cadastrale din Blaj, Ciufud, Veza, Tiur, Petrisat, Mănărade și Spătac.

– Sector Cadastral Nr. 2 „Telek” – Petrisat;
– Sector Cadastral Nr. 25 „Gura Cărpiniș” – Ciufud;
– Sector Cadastral Nr. 27 „Peste Apă / Slatină’” – Tiur, Ciufud, Blaj ”;
– Sector Cadastral Nr. 37 „Livadă” – Veza;
– Sector Cadastral Nr. 62 „Răzoare” – Ciufud;
– Sector Cadastral Nr. 78 „După Grădini, Ciuhă, Sub Roabeș” – Mănărade;
– Sector Cadastral Nr. 79 „Șipot, După Cimitir, La Paiță” – Mănărade;
-Sector Cadastral Nr. 112 „Loc Domnesc, Fețe” – Spătac.

Deținătorii de terenuri din zonele specificate sunt rugați să permită accesul prestatorului pe proprietate, în vederea executării măsurătorilor, să participe la identificarea limitelor imobilelor și să verifice informaţiile privitoare la imobilele pe care le deţin, în etapa de publicare a rezultatelor.

Proprietarii de teren sunt invitați să se prezinte la UAT Primăria Municipiprestatoruluiului Blaj – Birou Fond Funciar, cu actele de proprietate (titlu de proprietate, extras CF, etc.) și actele de stare civilă pe care le dețin, până la data de 15.07.2022.