Primăria Municipiului Blaj caută recenzori pentru Recensământului Populației și Locuințelor

Primăria Municipiului Blaj va încheia contracte de prestări servicii pentru 24 de recenzori în vederea prestării serviciilor aferente Recensământului Populației și Locuințelor (RPL2021), care va avea loc în perioada 14 martie – 17 iulie 2022.

În acest sens, Primăria Blaj angajează:

– 6 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din municipiul Blaj;
– 16 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Blaj;
– un recenzor șef pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din municipiul Blaj;
– un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor ddin municipiul Blaj.

Candidații trebuie să îndeplinească mai multe condiții, între care vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției, minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu), să nu aibă cazier judiciar, să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete, să dețină telefon mobil și abilități de comunicare, să aibă rezistență la stres și la lucrul sub presiune. De asemenea, cei care doresc să devină recenzori trebuie să efectueze muncă de teren și să fie dispuși la program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei), dar și să lucreze în weekend.

Având în vedere că autorecenzarea asistată (ARA) are loc în intervalul 14 martie – 15 mai 2022, pentru cei 6 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA), perioada de înscriere se încheie în data de 18 februarie 2022. Pentru celelalte categorii de recenzori se pot depune cereri pentru înscrierea în lista de candidați și după această dată.

Programul de lucru va fi stabilit de către primar pe toată perioada de auto-recenzare, 14 martie – 15 mai 2022, astfel încât să se asigure asistarea populației într-un interval orar zilnic adecvat (recomandat între orele 08:00 – 22:00), inclusiv sâmbăta și duminica.

Cererile de înscriere, în format standard, pentru toate categoriile de recenzori se completează la Birou Registratură, la sediul Primăriei Blaj.

 

Anunț privind înscrierea în lista candidaților pentru personalul de recensământ în vederea prestării serviciilor aferente RPL2021 în teritoriu

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BLAJ ÎNCHEIE CONTRACT DE PRESTĂRI SERVICII PENTRU:

– Un număr de 6 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA) din Municipiul BLAJ;
– Un număr de 16 recenzori pentru colectarea datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul BLAJ;
– Un recenzor șef pentru monitorizarea/coordonarea colectării datelor Recensământului populației și locuințelor din Municipiul BLAJ;
– Un coordonator la nivel de UAT pentru monitorizare/coordonare la Recensământul populației și locuințelor din Municipiul BLAJ.

MODALITATEA DE CONTRACTARE: CONTRACT DE SERVICII

PERIOADA DE CONTRACTARE A SERVICIILOR:

– Participarea la instruirea organizată de UJIR la o dată comunicată ulterior;
– Colectarea datelor în teren:
– autorecenzarea asistată (ARA): 14.03-15.05.2022;
– recenzarea prin efectuare interviu de către recenzor, în teren: 16.05 – 17.07.2022.

LOCUL DE DESFĂȘURARE A ACTIVITĂȚII

– Pe teren, în limitele administrative ale Municipiului Blaj (recenzori, recenzori-șefi și coordonator la nivel de UAT);
– În spațiul amenajat de către UAT în vederea autorecenzării (pentru recenzorii ARA).

CONDIȚII PRIVIND CONTRACTAREA SERVICIILOR

– Vârsta minimă de 18 ani împliniți la data selecției – condiție eliminatorie;
– Minim studii medii absolvite (diplomă absolvent liceu) – condiție eliminatorie;
– Să nu aibă cazier judiciar – condiție eliminatorie;
– Să dețină cunoștințe de utilizare a unei tablete;
– Abilitatea de a comunica într-o manieră civilizată;
– Capacitatea de a stabili contacte interpersonale, de a fi cordial, plăcut, metodic și riguros;
– Să dispună de un telefon mobil pe care să-l utilizeze pentru comunicare;
– Rezistență la stres și lucru sub presiune;
– În zonele/comunitățile cu populație de altă etnie decât cea română, cunoașterea și a limbii acelei etnii și a specificului etniei respective reprezintă un avantaj în desfășurarea muncii sale pe teren;
– Expertiza în domeniul statisticii, al administrației publice, experiența de operator statistic sau ca personal RGA (recensământul general agricol) reprezintă un avantaj.

ATRIBUȚIILE PERSONALULUI DE RECENSĂMÂNT

– Conform Modelului de contract cadru de servicii pentru RPL2021 prevăzut în Anexa nr. 2 a HG nr. 145/2022 privind modificarea și completarea HG nr.1071/2020 pentru stabilirea bugetului și a categoriilor de cheltuieli necesare efectuării recensământului populației și locuințelor din România în anul 2021.

CONDIȚII SPECIFICE

– Muncă pe teren;
– Disponibilitate de a lucra în program prelungit, în medie 8 ore pe zi (până la sfârșitul zilei);
– Disponibilitate de a lucra în weekend (sâmbătă și /sau duminică). 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE:

Având în vedere că autorecenzarea asistată (ARA) are loc în intervalul 14.03-15.05.2022, pentru cei 6 recenzori pentru autorecenzarea asistată (ARA), perioada de înscriere se încheie în data de 18.02.2022. (Pentru celelalte categorii de recenzori, se pot depune cereri pentru înscrierea în lista de candidați și după această dată.)

Programul de lucru al posturilor de lucru va fi stabilit de către primar pe toată perioada de auto-recenzare, 14.03-15.05.2022, astfel încât să se asigure asistarea populației într-un interval orar zilnic adecvat (recomandat între orele 08-22), inclusiv sâmbăta și duminica.

Cererile de înscriere (în format standard) pentru toate categoriile de recenzori, se completează la Birou Registratură, la sediul Primăriei Blaj. Se poate solicita participarea la ambele etape de desfășurare a RPL. La cerere se vor atașa:

– copie act identitate;
– copie act de studii (minim studii medii absolvite);
– cazier judiciar.

 

Adauga un comentariu

Your email address will not be published. Required fields are marked *